องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 13 คน
เข้าดูทั้งหมด 585102 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาชิกสภานายไชยา จิตแหลม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง


นายบุญส่ง ดีโก๋
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง


นายสาธิต ปัญญารัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง


นายสมนึก อ่อนนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1


นายประพันธ์ วงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2


นายบรรพชิต ธิหมื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


นายสมบูรณ์ เมืองยอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6


นายคีรีวีร์ โพคะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft