องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 12 คน
เข้าดูทั้งหมด 510918 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาชิกสภานายสราวุฒิ ชัยนาม
ประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมบูรณ์ เมืองยอด
รองประธานสมาชิกสภา


นายไชยา จิตแหลม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมศักดิ์ รับแรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1


นายสมนึก อ่อนนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1


นายพงค์ ชัยอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2


นายบุญส่ง ดีโก๋
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3


นางพิละฎา อโนขัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3


นายผล ปิงเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


นางจันทร์สม อ้วนล่ำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


นายโยธิน ใจเฟย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6


นายคำเซะ จอเตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7


นายชัยธวัช จอมติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft