องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 11 คน
เข้าดูทั้งหมด 412567 ครั้ง
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 (ผด.3)งวดที่ 3-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 (ผด.3)งวดที่ 2-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 (ผด.3)งวดที่ 1-
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 (ผด.3 งวดที่ 3)ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 (ผด.3 งวดที่ 2)ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 (ผด.3 งวดที่ 1)ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุดาวน์โหลด
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft