องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 21 คน
เข้าดูทั้งหมด 510949 ครั้ง
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลด
รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างเสริมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก บ้านลังกา หมู่ที่ 4ดาวน์โหลด
รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างเสริมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 5ดาวน์โหลด
รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านเฟือยไฮ หมู่ที่ 1ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft