องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 33 คน
เข้าดูทั้งหมด 62391 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองคลังว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนิภาพร รบไพรีนางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวอำไพ นำบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายณัฐพงษ์ ยาสมุทร
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวพนิดา แก้วมา
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวสุภากาญจน์ ใจปา
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวศุภาภรณ์ กันทาเป็ง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: abtbaanpong@hotmail.com
Copyright © 2016 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft