องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 24 คน
เข้าดูทั้งหมด 546645 ครั้ง
 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วราชการนายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 091 853 7851


นางสาววฤณภา พรหมกร
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 082 618 8651


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางอิทธิยา จอมมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด 061 249 9941


นางสาวสุภัทรา อารินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 081 026 0819


-ว่าง-
ผู้อำนวยกองช่าง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft