องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 12 คน
เข้าดูทั้งหมด 477845 ครั้ง
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารนายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 091 856 1886


นายสาทิพย์ ดวงแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 098 915 2893


นางสาวลัดดาวัลย์ มีชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 082 196 6919


-ว่าง-
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft