องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 7 คน
เข้าดูทั้งหมด 745648 ครั้ง
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารนายสราวุธ ชัยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 081 961 2018


นายพงค์ ชัยอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 089 264 3340


นายโยธิน ใจเฟย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 080 858 1802


นางณัชชาภัทร์ กันทาเป็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 093 282 2450

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft