องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 6 คน
เข้าดูทั้งหมด 585113 ครั้ง
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
โครงการเชิญชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานประจำปี 2564ดาวน์โหลด
แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
ประกาศมาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2557ดาวน์โหลด
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft