องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 7 คน
เข้าดูทั้งหมด 412559 ครั้ง
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
โครงการเชิญชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานประจำปี 2563ดาวน์โหลด
แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ดาวน์โหลด
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
ประกาศมาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปัญหาการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปัญหาการทุจริต พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2557ดาวน์โหลด
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft