องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 12 คน
เข้าดูทั้งหมด 412583 ครั้ง
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อยู่ระหว่างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 07/04/2021 เวลา 10:38:44 น. เปิดอ่าน 24 ครั้ง

 

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อยู่ระหว่างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ  2564 ของสำนักงาน ปปช. จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านทางระบบ ITAS ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft