องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 8 คน
เข้าดูทั้งหมด 276882 ครั้ง
 
 
 
 
 

แจกจ่ายกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุลมฝน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายประพันธ์ ยาวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้มอบหมายให้นายสาทิพย์ ดวงแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง แจกจ่ายกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุลมฝน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft