องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 11 คน
เข้าดูทั้งหมด 309778 ครั้ง
 
 
 
 
 

ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควัน และ pm 2.5

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควัน และ pm 2.5 บริเวณหน้าสำนักงานและศูนย์เด็กเล็ก/บ่อน้ำร้อนทุ่งเทวี (ใช้น้ำจำนวน 8,000ลิตร) 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft