องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 7 คน
เข้าดูทั้งหมด 309793 ครั้ง
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง โดยการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft