องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 9 คน
เข้าดูทั้งหมด 309734 ครั้ง
 
 
 
 
 

โครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชน

วันที่ 7 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลป่าตึง และเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft