องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 9 คน
เข้าดูทั้งหมด 309766 ครั้ง
 
 
 
 
 

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วันอปพร ประจำปี 2558)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และมอบเกียรติบัตรแก่ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนดีเด่น และร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ บ้านห้วยทรายขาว 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft