องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 4 คน
เข้าดูทั้งหมด 659561 ครั้ง
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงาน การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง

วันที่ 8 เมษายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ศึกษาดูงาน การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft