องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 7 คน
เข้าดูทั้งหมด 659564 ครั้ง
 
 
 
 
 

ทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้อง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง นำนักเรียน ทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้อง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft