องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 9 คน
เข้าดูทั้งหมด 412576 ครั้ง
 
 
 
 
 

ประชุมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 บ้านลังกา

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประชุมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดลังกา 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft