องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 11 คน
เข้าดูทั้งหมด 412554 ครั้ง
 
 
 
 
 

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยนายประพันธ์ ยาวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ร่วม โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้าณ โรงเรียนบ้านป่าตึง 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft