องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 6 คน
เข้าดูทั้งหมด 822454 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองคลังนายสมจิตร์ เครือวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 063 532 0539


นางกรรณิกา ปัญญางาม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน


นางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


นางสาวนิภาพร รบไพรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวพนิดา แก้วมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกุณช์ธยาน์ แสงสว่างวิศน์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวนภาพร มะโนวงค์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายราชภูมิ ชิโย
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น